Noveller

De flesta av novellerna som kommer upp här är skrivna under kursen "Kreativt skrivande" som jag gick under hösten 2005.

Rödluvan - en omgjord version
Den talande hissen
De tomma rummen
Wrong Place