70 km/h!

Jag insåg strax efter att jag gjort min utläggning om att trafiken skulle flyta på bättre om alla följde hastighetsgränserna, för då blir det ingen köbildning o.s.v.

Detta är verkligen en sanning med modifikation, i en ideal värld hade det varit så, men i den värld vi lever i nu så åker det runt folk i bussar eller lastbilar som inte alltid får hålla den sagda hastighetsgränsen utan måste ligga under den. Samma gäller bilar med kärror efter sig o.s.v.

Långsamt gående fordon räknar jag inte in, för de blåser en förbi lika snabbt som en blinkar!

Så här finns det bara ett sätt att öka flytet och minska dödligheten. Sänk alla hastigheter till typ 70km/h. En får ALDRIG köra fortare än 70km/h!

Har det aldrig varit uppror i Sverige innan så kan jag garantera att en sådan lagändring skulle få fart på saker och ting. Om inte annat skulle det väl få folk att inse att politiska beslut faktiskt påverkar deras vardag och inte bar är “något som händer där borta i Stockholm”

Fridens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *